Pcia de Buenos Aires

9 de julio: 15 mm
Agraria: 30 mm
Alem: 30 mm
Alberdi: 13 mm
Ameghino: 42 mm
America: 62 mm
Arenales: 25 mm
Ascensión: 25 mm
Bragado: 13 mm
Carlos Casares: 35 mm
Delgado: 23 mm
El Triunfo: 7 mm
Elordi: 22 mm
Ferré: 8 mm
Gral Pinto: 30 mm
Juan Jose Paso: 120 mm
Junín: 40 mm
La Agraria: 30 mm
La Angelita: 12 mm
Lincoln: 50 mm
Pehuajo: 48 mm
Pigue: 25 mm
Quiroga: 22 mm
Rojas: 30 mm
Rufino: 30 mm
Santa Rosa: 23 mm
Suarez: 25 mm
Tiburcio: 20 mm
Trenque Lauquen: 40 mm
Vallimanca: 34 mm
Toay 22 mm
Vedia: 13 mm